Uslovi prodaje i pravo na privatnost

Opšti uslovi poslovanja preko interneta definisani su Zakonom o trgovini, Zakonom o zaštiti potrošača i Zakonom o elektronskoj trgovini Republike Srbije. 

MD GRANIT SUDOPERE je registrovana internet prodavnica i posluje prema šifri delatnosti 47.91 „Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta“ i oslobođeni smo evidentiranja prometa preko fiskalne kase i izdavanje fiskalnog računa. 

Na našem sajtu www.sudoperegranitne.com kupac poručuje proizvode na osnovu fotografija i informacija koji su objavljeni tu. MD GRANIT SUDOPERE nastoji da sve proizvode predstavi i opiše što vernije i kompletnije ali ne možemo garantovati da su svi podaci apsolutno tačni. Nekad izgled proizvoda (pre svega boja) na sajtu zavisi od ekrana na kome gledate kao i od osvetljenja prilikom fotografisanja, zato se sve slike i boje proizvoda smatraju informativnim i dozvoljeno je odudaranje od realnog izgleda proizvoda. Postoji mogućnost da neki od artikala na sajtu trenutno nemamo na stanju. Poručivanje na našoj web stranici smatra se kupovinom na daljinu, nakon ubacivanja proizvoda u korpu kupovinu završavate popunjavanjem formulara za dostavu, na priloženom meilu dobijate potvrdu o naručivanju. Nakon toga, neko iz našeg tima, kontaktiraće Vas telefonski u cilju usmene potvrde kupovine.

Pravo na privatnost 

Na osnovu Zakona o zaštiti ličnih podataka, podaci koje kupci ostavljaju prilikom kupovine na sajtu, koriste se isključivo za komunikaciju u vezi isporuke, reklamacija i informacija za kupce. MD GRANIT SUDOPERE lične podatke kupaca ne koristi za druge namene niti će to raditi. Vaše podatke o ličnosti prikupljamo i obrađujemo u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Službeni glasnik Republike Srbije, br. 87/2018) koji se primenjuje od 21. avgusta 2019. godine. 

U cilju pravilnog funkcionisanja Web site-a, pružanja boljeg korisničkog iskustva i unapređenja Web site-a, www.sudoperegranitne.com pohranjuje određenu količinu informacija (kolačića, cookies-a) na uređaj korisnika. Pohranjivanje kolačića na uređaj korisnika podrazumeva da je korisnik upoznat sa tim da sajt koristi kolačiće i da je na to pristao u skladu sa ovim obaveštenjem

Obaveštenje o kolačićima (cookies-ima)

Kolačić je informacija u obliku običnih tekstualnih datoteka koje na vašem računaru čuva web stranica koju posećujete. Kolačići obično čuvaju vaše postavke, preferencije za web stranicu, poput vašeg preferiranog jezika ili adrese. Ovo omogućava stranici da prikazuje informacije prilagođene vašim potrebama.

Postoje različite vrste kolačića. U nekim slučajevima kolačići se automatski brišu kada korisnik zatvori svoj pretraživač, a u drugim se kolačići duže vreme čuvaju i mogu se koristiti za naknadno korišćenje usluge.

Važno je da znate: web stranica ne može da pristupi podacima kojima niste dobili pristup i ne može da pristupi drugim datotekama na računaru. Međutim, ako ne želite da web stranica čuva nikakve informacije o vašem surfovanju unutar domena, uvek možete da promenite podešavanja svog web pretraživača. Kolačići su pohranjeni na vašem računaru i možete ih izbrisati u bilo kojem trenutku.

Važno je znati: Ako onemogućite kolačiće, nećete moći da koristite neke od funkcionalnosti na ovim web stranicama. Kolačići se koriste u cilju identifikacije prijavljenog korisnika.

Pravo na raskid ugovora

Za neispunjavanje ugovorenog roka slanja kupljene robe, kupac ima pravo na raskid ugovora. Zakonski rok za isporuku robe kupljene putem interneta iznosi 30 dana. MD GRANIT SUDOPERE nastoji da očekivani rok isporuke bude od 1 do 3 radna dana.

 

Pravo na odustanak od ugovora

Kupovina preko našeg prodajnog sajta smatra se prodajom na daljinu. Kod prodaje na daljinu, zakon daje pravo kupcu da odustane od kupoprodajnog ugovora, ne navodeći razlog u roku od 14 kalendarskih dana od trenutka kada je kupac preuzeo proizvod od kurira. 

Kupac ima pravo da proba proizvod u smislu željenog izgleda i dimenzija i na taj način ustanovi da li mu odgovara ili ne. Kupac nema pravo da proizvod eksploatiše, nosi, upotrebljava i umanji mu vrednost pa da ga onda u zakonskom roku od 14 kalendarska dana vrati i traži novac nazad. 

U slučaju odustanka, kupac ne mora da navede razlog za odustajanje.

U slučaju vraćanja proizvoda prodavcu, kupac snosi troškove transporta robe nazad do prodavca i preuzima odgovornos za stanje i kvalitet proizvoda. MD GRANIT SUDOPERE će kupca obavestiti o najboljoj opciji za vraćanje paketa. 

Za odustajenje, kupac bi trebao napisati Izjavu o odustanku od ugovora zaključenog na daljinu ili ugovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija. Izjavu će prodavcu poslati redovnom ili elektronskom poštom (u obliku fotografije, word, pdf, sken… dokumenta). Izjava treba imati sledeće podatke: 

Tgovac upisuje svoj: Naziv, Adresu, Broj telefona i el. Poštu firme

Potrošač upisuje:

Od koje robe ili usluge odustaje

Datum zaključenja ugovora i datum prijema robe

Kratko navođenje razloga za odustajanje (nije obavezno)

Ime i prezime

Adresu

Potpis (ako se dostavlja poštom, skeniranjem, slikanjem)

Datum pisanja izjave.

Ako kupac odustane od ugovora, preuzima svaki rizik mogućeg oštećenja pošiljke tokom transporta nazad do prodavca. Granitne sudopere se smatraju osetljivom robom pa tako za umanjenu vrednost proizvoda u povratnom transportu ili ako je proizvod potpuno uništen u transportu, prodavac ne može vratiti ni deo novca kupcu već će taj isti proizvod poslati natrag o trošku kupca. Kupac ima pravo da traži naplatu odštete samo od kurirske službe.

Novac će biti vraćen kupcu tek kada prodavac od kurira preuzme pošiljku nazad i ustanovi u kakvom je stanju. Za stanje vraćanje pošiljke MD GRANIT SUDOPERE obavestiće kupca nakon preuzimanja od kurira. 

Prilikom vraćanja pošiljke, roba treba biti upakovana u fabričkoj ambalaži koja nije oštećena tokom otvaranja, odlaganja, čuvanja i sa svim pratećim elementima koji su bili deo te pošiljke kada je isporučena kupcu. Proizvod mora biti bez bilo kakve promene ili vidljivih tragova upotrebe, potpuno ispravan. Uz vraćenu robu treba dostaviti i račun koji je kupac dobio. U slučaju da nešto od navedenog nedostaje, MD GRANIT SUDOPERE će obavestiti pošiljaoca.

Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost, oštećenje ili totalna šteta proizvoda krivicom kupca, odbiće se kupčevo željeno vraćanje novca a poslati proizvod, u takvom stanju biće vraćen kupcu na njegov trošak. 

Ako se pošiljka vrati u fabričkom pakovanju, nekorišćenom stanju i bez transportnih promena, MD GRANIT SUDOPERE se obavezuje da kupcu prema želji vrati novac najkasnije 14 kalendarskih dana od prijema vraćene pošiljke i potvrde njene ispravnosti i stanja.

Nakon podnošenja zahteva i obeveštavanja prodavca za odustajanje, kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 kalendarskih dana od dana kada je prijavio prodavcu odustajanje od paketa. Sve informacije o prijavi možete dobiti putem telefona ili e mail adrese koje su jasno naglašene na našem sajtu. Po isteku roka od 14 kalendarskih dana, od dana kada je kupac prijavio odustajanje, proizvod se više ne moze vratiti niti zameniti. Sve troškove vraćanja robe i novca snosi kupac osim u slučaju kada kupac dobije oštećen, pogrešan ili neispravan proizvod od strane prodavca. 

Reklamacija

Kupac ima pravo na izjavljivanje Reklamacije prodavcu ako:

  • Dobije robu koju nije poručio,
  • Pogrešno mu je obračunata cena,
  • Sudopera ima grešku u proizvodnji,
  • Roba nije saobrazna robi koju je poručio,
  • Roba ima oštećenja nastala u transportu.

 

Kupac je dužan da odmah po prijemu pošiljke od kuria pregleda isporučeni paket te da o svim eventualnim nedostacima odmah obavesti MD GRANIT SUDOPERE na sudoperegranitne@gmail.com. kako bi pristupili što hitnijem rešavanju problema. U obavezi ste da proizvod čuvate sve dok se proces reklamacije ne završi ili dok ne dobijete zvaničnu potvrdu da proizvod bacite. 

Ugradnju granitne sudopere, slavine, sifona i dozera, treba da izvrši stručno lice, oštećenja i kvarovi kao i moguća materijalna šteta nastala nestručnim rukovanjem i ugradnjom ne podležu reklamaciji. 

Ugradnja, upotreba i održavanje sudopere mora biti u skladu sa instrukcijama i preporukama. Kupac- korisnik je dužan da se pridržava i pravilno koristi proizvod prema njegovoj nameni. Promene koje nastaju usled nepravilnog, neredovnog čišćenja i održavanja sudopere ne spadaju u reklamaciju. Mehanička oštećenja, površinske ogrebotine, fleke nastale zbog vodenog kamenca, upotreba hemikalija (kiselina, baza, razređivača…) koje nisu namenjena za održavanje granitnih sudopera, uticaj abrazivnih elemenata, linije nastale trljanjem posuđa i escajga i delovi za montažu (zabice) nisu predmet reklamacije. Granitna sudopera nije mesto za odlaganje vrućih šerpi niti daska za sečenje, to nije namena proizvoda. 

Za ostvarivanje reklamacije neophodno je da reklamaciju izjavite putem e maila sudoperegranitne@gmail.com i priložite račun za kupljenu robu. Na svaku ispravno poslatu reklamaciju na našoj e mail adresi, pošiljaocu ćemo poslati odgovor ili ćemo ga kontaktirati i obavestiti telefonom o prijemu reklamacije. MD GRANIT SUDOPERE će na primljenu reklamaciju odgovoriti u roku od 8 dana od dana prijema iste u vidu odluke da li je reklamacija osnovana ili nije kao i o načinu rešavanju reklamacije u zakonskom roku do 30 dana. Za potrebe utvrđivanja osnovanosti reklamacije, kupac je dužan da prodavcu dostavi sve neophodne inforamcije, po potrebi i fotografije koje će pomoći u ispravnom donošenju odluke.

 

Reklamacija/Zahtev za otklanjanje nesaobraznosti treba da sadrži:

Naslov: Reklamacija/Zahtev za otklanjanje nesaobraznosti

Naziv firme kojoj se upućuje i adresa : Upisati ime firme i njenu adresu

Datum kupovine proizvoda: Upisati datum kupovine sa računa

Datum isporuke: Datum prelaska rizika na potrošača

Datum reklamacije: Datum podnošenja reklamacije

Ime i prezime: Vaše ime i prezime

Adresa: Vaša adresa

Kontat telefon: Vaš kontakt telefon

Tip proizvoda: Koji proizvod reklamirate

Broj računa: Upisati broj računa kupljene robe

Kao potvrdu o kupovini dostavljam (izjasniti se): Račun, elektronski račun, skenirani, uslikani…

Opis nedostatka: Opišite nesaobraznost.

Na koji način želite da se reklamacija reši: (opravka, zamena, smižena cena, raskid ugovora): Izjasnite se samostalno o načinu rešavanja reklamacije.

 

Potrošač ima pravo da bira da se nesaobraznost otkloni opravkom ili zamenom. Ako otklanjanje nesaobraznosti nije moguće, potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora. 

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

U slučaju raskida ugovora, MD GRANIT SUDOPERE kupcu vraća novac samo u visini iznosa na računu. Trenutna cena proizvoda se ne uzima u obzir. U slučaju raskida, kupac mora vratiti kupljeni proizvod i uz njega priložiti i račun. Za oštećenje i umanjenu vrednost prilikom povrata robe, odgovoran je kupac. Bez priloženog računa kao dokaza o kupovini, reklamacija neće biti uvažena.

Ako je kupac nezadovoljan odlukom o reklamaciji, ima pravo žalbe udruženju potrošača ili pokretanje sudskog postupka.

Saobraznost

Za saobraznost robe MD GRANIT SUDOPERE je odgovoran u smislu odklanjanja (popravke) nedostataka u roku od 2 god. od dana kupovine.